Menu

ŻŁOBEK PRZY UL. CYNAMONOWEJ W WARSZAWIE

Inwestycja dotyczyła budowy budynku żłobka przy ul. Cynamonowej, na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie. Budynek ukształtowano jako obiekt jednobryłowy – parterowy z podpiwniczeniem. Składa się z 6 oddziałów przeznaczonych dla 25 dzieci każdy, usytuowanych w części południowej i zachodniej budynku. W części północnej mieści się zespół żywieniowy. W południowo – zachodniej części działki urządzono plac zabaw dla dzieci. W północnej części działki znajduje się dojazd do części żywieniowej i miejsc postojowych. Całość zaprojektowano tak, aby sale przeznaczone dla dzieci miały okna zwrócone na stronę zapewniającą wymagane nasłonecznienie oraz izolację od hałasu komunikacyjnego pochodzącego od ul. Cynamonowej. Obiekt wyposażono w instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania. W salach na pobyt dzieci zastosowano ogrzewanie podłogowe – wodne. W budynku przewidziano również wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną oraz klimatyzację. Budynek wyposażono w wewnętrzną i zewnętrzną instalację elektryczną, odgromową, oraz przewidziano instalację niskoprądową i wideodomofonową.

ŻŁOBEK PRZY UL. CYNAMONOWEJ W WARSZAWIE
OBIEKT: Budynek żłobka wraz z infrastrukturą zewnętrzną
INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ursynów
LOKALIZACJA: Warszawa ul. Cynamonowa
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1498,91 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1435,20 m2
KUBATURA: 7206,74 m3
OKRES REALIZACJI: I.2018-XII.2018

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52