Menu

Praca

Firma EKO – INVEST Sp. z o. o . z Kielc zatrudni osobę na stanowisko Kierownik budowy, Kierownik robót, Inżynier budowy z min. trzyletnim doświadczeniem.

Kierownik budowy, Kierownik robót, Inżynier budowy

Miejsce pracy: Kielce oraz praca w delegacji

Zadania:

 • Kierowanie oraz nadzór nad wykonawstwem powierzonej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, założonymi technologiami i harmonogramem prac
 • Analiza dokumentacji technicznej i projektowej
 • Sprawowanie stałej kontroli oraz bieżący nadzór nad koordynacją prac
 • Dbanie o jakość wykonywanych robót
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z zamawiającym
 • Nadzór nad poszczególnymi etapami robót zgodnie z dokumentacją
 • Umiejętność organizacji i zdolność kierowania ludźmi
 • Weryfikacja ofert od podwykonawców i dostawców
 • Sporządzanie umów z podwykonawcami i kontrahentami
 • Poszukiwanie rozwiązań inżynierskich i optymalizacje w procesie budowlanym
 • Udział w negocjacjach i spotkaniach z podwykonawcami
 • Dopilnowanie dyscypliny pracy, porządku i przepisów BHP i ppoż
 • Przeprowadzanie odbiorów prac oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • Współpraca z kontrahentami oraz innymi działami firmy

Wymagania:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe budowlane
 • Doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Znajomość programów Norma, AutoCad, Pakietu Office, Excel, Word
 • Wysoka kultura osobista;
 • Samodzielność oraz komunikatywność;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • Prawo jazdy kat.B
 • Dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy:

 • Umowę o Pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie premiowe powiązane z osiągniętymi wynikami
 • Stabilną pracę w renomowanej firmie oraz realne perspektywy rozwoju.

CV prosimy przysyłać na adres: praca@eko-invest.net

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)

Firma EKO – INVEST Sp. z o. o . z Kielc zatrudni osobę do działu ofertowania z min. dwuletnim doświadczeniem.

Specjalista w dziale ofertowania

Miejsce pracy: Kielce

Zadania:

 • Analiza dokumentacji technicznej i projektowej
 • Sporządzanie ofert przetargowych i wycen
 • Wysyłanie zapytań ofertowych do kontrahentów
 • Sporządzanie przedmiarów, kosztorysów i wycen
 • Weryfikacja ofert od podwykonawców i dostawców
 • Kompletowanie dokumentacji przetargowych
 • Poszukiwanie rozwiązań inżynierskich i optymalizacje w procesie przygotowania oferty
 • Udział w negocjacjach i spotkaniach z klientami oraz prowadzenie bazy danych rynkowych
 • Współpraca z kontrahentami oraz innymi działami firmy

Wymagania:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy i specyfiki Zamówień Publicznych
 • Znajomość branży budowlanej oraz lokalnego rynku;
 • Znajomość programów Norma, AutoCad, Pakietu Office, Excel, Word
 • Wysoka kultura osobista;
 • Samodzielność oraz komunikatywność;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • Nastawienie na osiąganie celów;
 • Dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy:

 • Umowę o Pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie premiowe powiązane z osiągniętymi wynikami
 • Stabilną pracę w renomowanej firmie oraz realne perspektywy rozwoju.

 

CV prosimy przysyłać na adres: praca@eko-invest.net

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)

tel. +48 41 346 23 96
fax. +48 41 346 23 60
e-mail: biuro@eko-invest.net

Biuro:
al.Solidarności 21B Kielce

EKO-INVEST Sp. z o.o.
ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
NIP: 959-187-92-52