Menu

TERMOMODERNIZACJA ZPSP 

Termomodernizacja polegała na dociepleniu budynku, zarówno ścian zewnętrznych jak i stropodachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz na wykonaniu nowej instalacji odgromowej budynku.

TERMOMODERNIZACJA ZPSP
OBIEKT: Budynek pracowni artystycznych ZPSP
INWESTOR: Gmina Kielce
LOKALIZACJA: Kielce, ul. Radiowa
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 2 661 m2
OKRES REALIZACJI: IV.2014 – XI.2014

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52