Menu

SZKOŁA I ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Zadanie polegało na dobudowaniu budynku od strony północnej z przeznaczeniem na szkołę i świetlicę środowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi instalacjami, ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami postojowymi i uzyskaniem w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Budynek posiada klimatyzowane sale lekcyjne, dwie sale informatyczne, stołówkę z zapleczem do przygotowania posiłków, dwie świetlice, z czego jedna będzie udostępniana lokalnym mieszkańcom jako świetlica środowiskowa, taras zewnętrzny do prowadzenia zajęć w typie ,,zielonej klasy”. Stolarka okienna dźwiękoszczelna, ze względu na bliskość ruchliwej ulicy.

SZKOŁA I ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
OBIEKT: Szkoła i świetlica środowiskowa w Łazach
INWESTOR: Gmina Lesznowola
LOKALIZACJA: Łazy k. Warszawy
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1 090,17 m2
KUBATURA: 4 755,75 m3
OKRES REALIZACJI: V.2016-IV.2017

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52