Menu

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego. Roboty budowlane obejmowały wykonanie docieplenia ścian wraz z nową kolorystyką elewacji, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W zakres prac wchodziła również wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni oraz nowa instalacja odgromowa.

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE
OBIEKT: Budynek Starostwa Powiatowego
INWESTOR: Powiat Opatowski
LOKALIZACJA: Opatów
OKRES REALIZACJI: X.2014 –IX.2015

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52