Menu

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 16 W OBIEKCIE PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE

Inwestycja polegała na przebudowie budynku stacji obsługi pojazdów dla potrzeb BOR. Budynek znajduje się na terenie z ograniczonym dostępem dla osób postronnych. Zlokalizowany jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Wykonano prace branży rozbiórkowej i wyburzeniowej, kompleksowe roboty remontowe,  budowlane konstrukcyjne oraz wykończeniowe, instalacji sanitarnych (wody bytowej, wodno-kanalizacyjnej, hydrantów wewnętrznych, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania z węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), instalacji elektrycznych i  niskoprądowych: okablowania strukturalnego, TV, telefonicznej, internetowej, CCTV, SSWiN, kontroli dostępu , instalacji pożarowej oraz sprężonego powietrza.  Wykonano wymianę nawierzchni placu oraz wymianę ogrodzenia, przyłączy: wod-kan, co, elektroenergetycznego, odwodnienia liniowego.

OBIEKT: Stacja obsługi pojazdów
INWESTOR: Skarb Państwa – Biuro Ochrony Rządu
LOKALIZACJA: Warszawia ul. Podchorążych 38
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 676,34 m2
KUBATURA: : 6.690 m3
OKRES REALIZACJI: VI 2017 – I 2018

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52