Menu

OSADA ŚREDNIOWIECZNA

Inwestycja obejmowała kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości gminnych w Hucie Szklanej obok Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Regionalnej realizowanego w ramach projektu pn. Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich polegającego na budowie budynków i obiektów o funkcji usługowej, handlowej, turystycznej, i gastronomicznej – budynek WC, gastronomii, chatki, punkty informacyjne oraz budowie dwóch zjazdów w miejscowości Huta Szklana.

OSADA ŚREDNIOWIECZNA
OBIEKT: Kompleks budynków
INWESTOR: Gmina Bieliny
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 249,28 m2
LOKALIZACJA: Huta Szklana k. Kielc
OKRES REALIZACJI: V.2009 – IX.2010

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52