Menu

OLSZOWA

Wybudowany budynek mieszkalny wielorodzinny posiada od trzech do pięciu kondygnacji w części nadziemnej oraz jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na halę garażową oraz komórki lokatorskie. Na styku z istniejącym budynkiem przewidziano gabaryty zabudowy odpowiadające zabudowie sąsiedniej, tj. wysokości 3 kondygnacji nadziemnych. W pozostałej części zaprojektowano pięć kondygnacji. Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowano łącznie 38 mieszkań, a na kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż dla 8 samochodów osobowych oraz zapewniono miejsca postojowe dla rowerów dla każdego mieszkańca. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano kotłownię. Teren wokół budynku został przeznaczony na zieleń intensywną oraz indywidualne przedogródki dostępne z mieszkań parterowych do zagospodarowania przez ich użytkowników.

OLSZOWA
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym
INWESTOR: SAWA PARK INVEST Sp. z o.o.
LOKALIZACJA: ul. Olszowa Warszawa
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 2 732,88 m2
KUBATURA: 8 241,63 m3
OKRES REALIZACJI: IV.2016-VII.2017

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52