Menu

NADBUDOWA SZKOŁY

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym w obiekcie Zespołu Szkół Publicznych. Dodatkowa kondygnacja przeznaczona została na sale lekcyjne, a rozbudowana część parteru na boksy szatniowe. Wykonano także część komunikacyjną w obiekcie tj. klatkę schodową dobudowaną do istniejącego budynku.

NADBUDOWA SZKOŁY
OBIEKT: Budynek Zespołu Szkół Publicznych
INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
LOKALIZACJA: Złotokłos, k. Warszawy
OKRES REALIZACJI: V.2014 – XII.2014

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52