Menu

INTERNAT DLA XIV LO IM. ST. STASZICA W WARSZAWIE

Inwestycja polega na budowie internatu dla XIV LO im. St. Staszica w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 37A. Budynek internatu przeznaczony będzie dla 47 licealistów, wychowawców oraz kierownictwa obiektu. Dzieci mieszkać będą w pokojach jedno- lub dwu- osobowych z łazienkami. Budynek internatu zlokalizowany został w kompleksie połączonych ze sobą budynków szkolnych: dydaktycznego, dwóch małych sal gimnastycznych oraz auli. Budynki ukształtowane są w formie kwadratu otwartego od południa, wewnątrz którego znajdują się dziedzińce, wydzielone przez środkowy budynek auli szkolnej. Budynek internatu będzie, tak jak szkoła trzykondygnacyjny. Na parterze zlokalizowano dwa pomieszczenia kierownika obiektu, pokój wychowawcy z zapleczem sanitarnym, pokój gościnny z łazienką, pomieszczenia techniczne i śmietnik szkolny oraz dwie klatki schodowe: główną i ewakuacyjną. Na pierwszym i drugim piętrze znajdą się pokoje mieszkalne, pomieszczenia wspólne z ciągiem kuchennym, pralnia podręczna, magazynek bielizny i magazynek porządkowy. Na drugim piętrze zlokalizowano pomieszczenia rekreacyjne – siłownię i fitness. Budynek jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Mogą one wjechać na piętra I i II za pomocą dźwigu osobowego. Na II piętrze zaprojektowano dwa pokoje z łazienką dla uczniów niepełnosprawnych.

Budynek zaopatrzony będzie w instalację centralnego ogrzewania, kanalizację sanitarną i deszczową, wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalacje elektryczne, instalację odgromową. Obiekt wyposażony będzie również w domofon, system sygnalizacji pożarowej, dachową antenę TV oraz monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

INTERNAT  DLA XIV LO IM. ST. STASZICA W WARSZAWIE
OBIEKT: Internat dla XIV LO im. St. Staszica
INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ochota
LOKALIZACJA: Warszawa, przy ul. Nowowiejska 37A
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 466,80 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA : 684,60 m2
KUBATURA: 4486,40 m3
OKRES REALIZACJI: XII.2017 – VI.2019

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52