Menu

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN

Termomodernizacja budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System Zielonych Inwestycji. W ramach zadania wykonano docieplenie 7 budynków oraz wymieniono instalacje sanitarne w całym obiekcie. Dokonano wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z doposażeniem w instalację wspomagającą opartą na kolektorach słonecznych, wymiany instalacji zimnej wody oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników.

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
OBIEKT: Zespół budynków
INWESTOR: Instytut PAN
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Adolfa Pawińskiego
OKRES REALIZACJI: VI.2015 – XII.2015

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52