Menu

HALA SPORTOWA

Budowa nowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Mrokowie wraz z pełną infrastrukturą tj. ciągami pieszo – jezdnymi, miejscami postojowymi, wewnętrzną linią zasilającą, instalacją gazową wraz z kotłownią gazową, oświetleniem terenu, kanalizacją deszczową i podziemnym zbiornikiem p-poż. Budynek hali przeznaczony do prowadzenia sportowych zajęć szkolnych. Arena hali podzielona jest na trzy boiska do prowadzenia 3 grup uczniów jednocześnie. W sąsiedztwie hali znajdują się dwie dodatkowe salki ćwiczeniowe. Hala wyposażona w pełne zaplecze socjalno-sanitarne oraz w zaplecze dla widzów na wypadek organizowania większych imprez sportowych. Obiekt połączony z istniejącym Zespołem Szkolnym za pomocą dwóch łączników.

HALA SPORTOWA
OBIEKT: Hala sportowa z zapleczem socjalnym
INWESTOR: Gmina Lesznowola
LOKALIZACJA: Mroków k. Warszawy
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 2 080 m2
KUBATURA: 17 740 m3
OKRES REALIZACJI: XII.2014 – IV.2016

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52