Menu

HALA MONDI

Wybudowany obiekt składa się z składa się z dwóch brył. Część socjalno-biurowa to 3-kondygnacyjny obiekt murowano-żelbetowy. Część magazynowa, to 1-nawowa hala stalowa z pokryciem blachą trapezową. Przed budynkiem (od strony wschodniej) zaprojektowano wejście główne oraz parking dla pracowników. Od strony zachodniej zaprojektowano plac manewrowy. Od strony południowej zaprojektowano drogę dojazdową będąca równocześnie drogą pożarową. Hala magazynowania wstępnego i konfekcjonowania służy do przygotowania i czasowego przechowywania produktu przed transportem. Natomiast część socjalno-biurowa stanowi zaplecze socjalne dla pracowników (szatnie, umywalnie, jadalnia, WC), pomieszczenia biurowe i techniczne bezpośrednio związane z produkcją oraz pomieszczenia techniczne związane z obsługą całego obiektu.

HALA MONDI
OBIEKT: Hala magazynowania wstępnego i konfekcjonowania
INWESTOR: MONDI Solec Sp. z o.o.
LOKALIZACJA: Baniocha k. Warszawy
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 1 579,00 m2
KUBATURA: 8 736,00 m3
OKRES REALIZACJI: II.2016-X.2016

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52