Menu

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU 

Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury i Sportu. W budynku znajduje się sala ze sceną i zapleczem oraz salki zajęć artystycznych, salka dyskusyjna i pomieszczenie dla koła gospodyń wiejskich. Ponadto mieści się tu również punkt informacji turystycznej.

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
OBIEKT: Budynek Urzędu Gminny
INWESTOR: Gmina Bieliny
LOKALIZACJA: Bieliny k. Kielc
OKRES REALIZACJI: XII.2008 –V.2010

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52