Menu

DOM STUDENTA

Termomodernizacja budynków domów studenta „Filon” i „Asystent” polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu drenażu opaskowego oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w domu studenta „Mimoza”.

DOM STUDENTA
OBIEKT: Budynki akademików
INWESTOR: Politechnika Świętokrzyska
LOKALIZACJA: Kielce, Al. 1000-cia Państwa Polskiego
OKRES REALIZACJI: X.2008 – V.2010

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52