Menu

BUDYNEK SPORTOWO-REKREACYJNY

Inwestycja dotyczyła budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w standardzie energooszczędnym, na potrzeby  lokalnych mieszkańców gminy Wola Gołkowska. Ze uwagi na przeznaczenie budynek podzielono na trzy skrzydła. W skrzydle zachodnim zaprojektowano szatnię wierzchniego okrycia, dwa zespoły sanitarne w tym jedno z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, salę edukacyjną do prowadzenia zajęć w okresie ferii zimowych i wakacyjnych, pomieszczenie socjalne. Ponadto znajduje się również pomieszczenie gospodarcze. Drugim skrzydłem jest wielofunkcyjna sala rekreacyjno – sportowa  z przeznaczeniem do prowadzenia ćwiczeń oraz sporadycznie będzie ona pełnić funkcję spotkań z mieszkańcami bądź organizowania imprez okolicznościowych. W pomieszczeniu przewidziano podłączenie do rzutnika HDMI. W trzecim skrzydle (wschodnim) zaprojektowano szatnie wraz z zespołami sanitarnymi dla osób korzystających z urządzeń znajdujących się na terenie działki (boiska, plac ćwiczeń), magazyn sprzętu sportowego oraz kotłownię gazową z węzłem cieplnym oraz rozdzielnie elektryczną.

BUDYNEK SPORTOWO-REKREACYJNY
OBIEKT: Budynek sportowo-rekreacyjny
INWESTOR: Gmina Piaseczno
LOKALIZACJA: Wola Gołkowska k. Warszawy
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1 727,56 m2
KUBATURA: 2 106,87 m3
OKRES REALIZACJI: VI.2016-IV.2017

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52