Menu

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ

Wybudowaliśmy obiekt dwukondygnacyjny z funkcją biurową oraz częściowo usługową.  Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z wykorzystaniem układów konstrukcyjnych, monolitycznych żelbetowych.  Stropy wykonano jako żelbetowe monolityczne płytowo-belkowe oparte na ścianach nośnych murowanych i podciągach. Elewację budynku została wykonana częściowo w technologii lekko-mokrej BSO oraz częściowo z paneli HPL. Budynek posiada windę osobową.

Wyposażony jest w: instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację gazową, wentylację mechaniczną oraz klimatyzację, instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, instalację oświetleniową, siłową, instalacje teletechniczne, ochrony porażeń, instalację detekcji tlenku węgla, oddymianie, domofonową oraz przyłącza wod-kan, gazu, eNN, kanalizację deszczową.

Wykonano zagospodarowanie terenu w tym drogi, chodniki i parking z kostki brukowej oraz zieleń.

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ
OBIEKT: budynek biurowy z częścią usługową, w której znajdują się między innymi pomieszczenia przedszkolne
INWESTOR: „PLAY ZONE” Sp. z o.o. plus Sp.K. z siedzibą w Kielcach
LOKALIZACJA: Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 733,98 m2
KUBATURA: : 3.790,15 m3
OKRES REALIZACJI: XI 2016 – X 2017

X


  tel. +48 41 346 23 96
  fax. +48 41 346 23 60
  e-mail: biuro@eko-invest.net

  Biuro:
  al.Solidarności 21B Kielce

  EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
  NIP: 959-187-92-52