Menu

Informacje

Aktualności

Budynek mieszkalny wielorodzinny Piaseczno

15 września 2017

Dnia 15.09.2017 roku zawarliśmy umowę z Gminą Piaseczno na wykonanie inwestycji polegającej na „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „C” na terenie działki nr ew. 41, obręb 56 przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku”, o wartości ponad 3,3 mln złotych w terminie do końca 2018 roku

tel. +48 41 346 23 96
fax. +48 41 346 23 60
e-mail: biuro@eko-invest.net

Biuro:
al.Solidarności 21B Kielce

EKO-INVEST Sp. z o.o.
ul. Skrajna 4, 25-650 Kielce
NIP: 959-187-92-52